naar home pagina LENS business software
www.lens-bs.nl > Contact > Privacy
 
zoek
 
Privacy
 
 
www.lens-bs.nl > Contact > Privacy
Privacyverklaring LENS business software

Wij verwerken in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens. Wij hechten belang aan uw privacy en gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uiteraard voldoen wij daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregelgeving.

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Afhankelijk van welke product(en) of diensten u afneemt en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Bedrijfsnaam

 • Functie

 • Adresgegevens bedrijf

 • Telefoonnummer bedrijf

 • E-mailadres

 • Informatie die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld in een contactformulier opde website

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • IP-adres

 • Internetbrowser en apparaat type

 

Waarom slaan wij uw gegevens op?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de producten of diensten die u bij LENS business software afneemt. LENS business software gebruikt uw persoonsgegevens in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van afgesloten overeenkomst(en)
 • om u telefonisch of schriftelijk te bereiken ten einde onze dienstverlening uit te kunnen voeren bij het gebruik van onze producten
 • om te kunnen reageren op vragen, opmerkingen of klachten
 • voor de financiële afhandeling van de door u afgenomen producten of diensten

 • om u te informeren over wijzigingen binnen onze dienstverlening en productaanbod

 • voor de verzending van onze nieuwsbrief en informatie over updates.

   

Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens op artikel 6 onder f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Deze belangen zijn onder meer het bieden van een zo optimaal mogelijke dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en het informeren over onze producten en diensten.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening maken wij gebruik van diensten van derden, bijvoorbeeld IT-dienstverleners. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens daarnaast aan derden als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn. LENS business software zal nooit uw gegevens doorsturen, verkopen of ruilen met derden voor marketing doeleinden. 

 

Bewaartermijn

LENS business software bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

 

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Op onze website worden functionele cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo wordt de website aangepast aan het formaat van uw beeldscherm en kunt u met behulp van deze cookies eenvoudiger door de website navigeren. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies om het gebruik van onze website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics. Wij hebben GoogleAnalytics privacy-vriendelijk ingesteld. De verkregen informatie, waaronder een deel van het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google is EU-VS privacyshield geregistreerd. Dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

Uw rechten

U heeft het recht om LENS business software een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wij streven ernaar binnen een maand op uw verzoek te reageren.

 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten, dan kan dat op één van onderstaande manieren.

 

 Telefonisch

035 6286288
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:30 uur

 E-mail

info@lens-bs.nl of via het contactformulier op onze website http://www.lens-bs.nl

 Post

LENS business software
Postbus 237, 1200 AE  HILVERSUM

 

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u een klacht hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Datum laatste wijziging: 23 april 2019                                       

Actueel 
Bekijk ons cursusaanbod
> lees verder

Q-link Q-base
Performancemanager Meet the Expert Alles voor het web